Ενημέρωση μέσω SMS

Ενημέρωση μέσω SMS

Αν θα θέλατε να ενημερώνεστε για τα δρώμενα του Δήμου μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα πιο κάτω.Αν θα θέλατε να ενημερώνεστε για τα δρώμενα του Δήμου μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα πιο κάτω.