To Kratos tou Ttofallou

theatre play by Satiriko Theatre Group