Δικαιώματα καταναλωτών, προβλήματα καταναλωτών και τρόποι επίλυσής τους

ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Δερύνειας και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σας προσκαλούν στη διάλεξη με θέμα: «Δικαιώματα καταναλωτών, προβλήματα καταναλωτών και τρόποι επίλυσής τους» Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 – ώρα 10:00π.μ. Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας

Εισηγητές:

κος Μάριος Δρουσιώτης
Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών
κα Βιργινία Χρίστου
Νομική Λειτουργός του Συνδέσμου