Γίνε εκπρόσωπος του Δήμου Δερύνειας στην Ευρώπη

Γίνε εκπρόσωπος του Δήμου Δερύνειας στην Ευρώπη

Γίνε εκπρόσωπος του Δήμου Δερύνειας στην Ευρώπη

Ο Δήμος Δερύνειας έχει λάβει πρόσκληση για το πρόγραμμα Project "FY - ForYouth" in Bükkszentkereszt (Hungary) που θα πραγματοποιηθεί από 22-26 Οκτωβρίου 2021.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Γραμματεία του Δήμου προσκομίζοντας το ταξιδιωτικό τους έγγραφο και €50 έναντι του εισιτηρίου. Το αεροπορικό εισιτήριο θα είναι και η μοναδική οικονομική τους υποχρέωση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι προτεραιότητα θα έχουν άτομα που συμμετέχουν για πρώτη φορά και έχουν δηλώσει πρώτοι το ενδιαφέρον τους.
Οι ΔΥΟ συμμετέχοντες ΠΡΕΠΕΙ να είναι εμβολιασμένοι.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 23 811000