Αξιοποίηση ακινήτων πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Δελτίο Τύπου 16.2.2021
Αξιοποίηση ακινήτων πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Αξιοποίηση ακινήτων πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Οι μακροχρόνιες προσπάθειες που κατέβαλε ο Δήμος Δερύνειας από το 2014 με διαβήματα προς την τότε Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, για αξιοποίηση από την Τοπική Αρχή προς όφελος των πολιτών, στους οποίους ανήκουν τα υποστατικά, επέφεραν επιτέλους καρπούς. Το 2019 ο Δήμος Δερύνειας ενημερώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση όλων των ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στον Δήμο Δερύνειας με συμβολικό μίσθωμα για εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών.

          Σήμερα 4 υποστατικά με τον χώρο στάθμευσης τους όπως η πρώην υπεραγορά, η τράπεζα, η αποθήκη υλικών οικοδομής και το κατάστημα ένδυσης ανακαινίζονται για να εξυπηρετήσουν τους δημότες. Πιο συγκεκριμένα στο πρώην ακίνητο της Συνεργατικής Τράπεζας έχει στεγαστεί ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και την Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, ενώ στο πρώην υποστατικό ειδών ένδυσης θα στεγαστεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία φιλοξενεί πάνω από 17.000 τόμους βιβλίων, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία δανεισμού βιβλίων, μελέτης, έρευνας και επιμόρφωσης.

          Πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της πρώην αποθήκης υλικών οικοδομής, στην οποία στεγάζεται το εργατικό προσωπικό και η υπηρεσία συντήρησης και καθαριότητας του Δήμου, ενώ έχει περιφρακτεί διπλανός χώρος για εναπόθεση κλαδεμάτων, τόσο από τους δημότες όσο και από το συνεργείο πρασίνου και καθαριότητας του Δήμου.

          Το ακίνητο της πρώην υπεραγοράς έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Νεολαίας του Δήμου Δερύνειας για δημιουργία ενός σύγχρονου πολυχώρου απασχόλησης της Νεολαίας.

          Η συμφωνία παραχώρησης της άδειας χρήσης των ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας έχει υπογραφεί από τον Δήμο Δερύνειας και την ΚΕΔΙΠΕΣ/Altamira και η διάρκεια μίσθωσης είναι για 20 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης.