Αξιοποίηση βιοτεχνικών οικοπέδων Δήμου Δερύνειας

Δελτίο Τύπου Δήμου Δερύνειας 23.1.2018
Αξιοποίηση βιοτεχνικών οικοπέδων Δήμου Δερύνειας

Αξιοποίηση βιοτεχνικών οικοπέδων Δήμου Δερύνειας

Υπογράφηκε η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ Δήμου Δερύνειας και της Εταιρείας ALTO Cementochemica K.A. Ltd για αξιοποίηση τεσσάρων βιοτεχνικών οικοπέδων στη βιοτεχνική περιοχή του Δήμου Δερύνειας.

 

          Η βιοτεχνική περιοχή Δερύνειας ολοκληρώθηκε πρόσφατα με σκοπό τη στέγαση μικρών βιοτεχνιών και άλλων επιχειρήσεων.  Ο συνολικός αριθμός των βιοτεχνικών οικοπέδων είναι 29 με εμβαδόν 500τ.μ. – 900τ.μ.  Το Δημοτικό Συμβούλιο Δερύνειας αποφάσισε ομόφωνα την παροχή κινήτρων για διάθεση των βιοτεχνικών οικοπέδων στους ενδιαφερόμενους όπως:

 

  • 2 χρόνια άμεση απαλλαγή από το μίσθωμα με την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης, αφού καταβληθεί μίσθωμα 6 μηνών ως προκαταβολή.
  • Το ετήσιο μίσθωμα για τα επόμενα 5 χρόνια έχει καθοριστεί στα €4,50/ανά τ.μ.
  • Τα επόμενα 5 χρόνια το ετήσιο μίσθωμα θα ανέρχεται στα €4,77/ανά τ.μ.
  • Μετά το 12,5ο έτος το ετήσιο μίσθωμα θα αυξάνεται κατά 3% ανά έτος.
  • Η Σύμβαση θα υπογράφεται για περίοδο 33 χρόνων με δικαίωμα ανανέωσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Δερύνειας κατά τις εργάσιμες μέρες στο τηλ. 23811000 για περισσότερες πληροφορίες.