Αλλαγή προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών PMD/ΧΑΡΤΙΟΥ περιόδου Χριστουγέννων 2017