Αλλαγή προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών PMD/ΧΑΡΤΙΟΥ περιόδου Χριστουγέννων 2017

Αλλαγή προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών PMD/ΧΑΡΤΙΟΥ περιόδου Χριστουγέννων 2017

Αλλαγή προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών PMD/ΧΑΡΤΙΟΥ περιόδου Χριστουγέννων 2017

Η προγραμματισμένη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών PMD/χαρτιού στο Δήμο Δερύνειας για τις ημερομηνίες 25/12 και 01/01 θα πραγματοποιηθέι στις 23/12 και 30/12 αντίστοιχα. Η συλλογή θα ξεκινήσει απο τις 7:30π.μ για όλο το δήμο.