Απογραφής Πληθυσμού 2021

Απογραφής Πληθυσμού 2021

Απογραφής Πληθυσμού 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού 2021. Εξουσιοδοτημένο άτομο της Στατιστικής Υπηρεσίας υπάρχει ήδη στο χωριό. Παρακαλώ όπως όλοι ανταποκριθείτε και συνεργαστείτε.
Ο απογραφέας θα φέρει ειδική ταυτότητα της Υπηρεσίας και θα φορεί ευδιάκριτο κίτρινο γιλέκο της Απογραφής.
Αν θέλετε να εξακριβώσετε ότι το άτομο που σας έχει επισκεφθεί, είναι εξουσιοδοτημένος απογραφέας της Στατιστικής Υπηρεσίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κοινοτικό Συμβούλιο ή το επαρχιακό γραφείο της Στατιστικής Υπηρεσίας
(τηλ. 24 205852/24 205835).