ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με τον Δήμο Δερύνειας, μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» προγραμματίζει τη λειτουργία των Προγραμμάτων «Αθλητισμός και Γυναίκα» και «Αθλητισμός στην Τρίτη Ηλικία».

Τα προγράμματα επιχορηγούνται από τον Δήμο Δερύνειας. 

Έναρξη λειτουργίας 10 Σεπτεμβρίου 2020. 

Χώροι διεξαγωγής:   

Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας

Τρίτη και Πέμπτη   8:00π.μ. –   9:00π.μ. «Αθλητισμός και Γυναίκα»

                               9:00π.μ. – 10:00π.μ. «Αθλητισμός στην Τρίτη Ηλικία»

Παρασκευή            9:30π.μ. – 10:30π.μ. «Αθλητισμός στην Τρίτη Ηλικία»

Υπεύθυνη Γυμνάστρια Μαρία Παρπούνα τηλ. 96554566.

 

Γ΄Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας

Δευτέρα και Πέμπτη         7:30μ.μ. – 8:30μ.μ. «Αθλητισμός και Γυναίκα» - Aerobic

Τρίτη και Παρασκευή       5:30μ.μ. – 7:00μ.μ. «Αθλητισμός και Παιδί»

                                         7:00μ.μ. – 8:00μ.μ. «Αθλητισμός και Γυναίκα» -  Pilates

Υπεύθυνος Γυμναστής Βασίλης Φαρτούνοβ τηλ. 99291417

Γενικές πληροφορίες για τα Προγράμματα ΑΓΟ στο τηλ. 23740653.

Θα λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα για προστασία των συμμετεχόντων στη βάση των σχετικών υποδείξεων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού.