Κενές θέσείς εργασίας στo σύμπλεγμα περισυλλογής σκυβάλλων