Διαγωνισμοί – Δημόσιες Συμβάσεις για τη Λειτουργία των Κατασκηνώσεων Προδρόμου (Απριλίου - Νοεμβρίου 2024)

Διαγωνισμοί – Δημόσιες Συμβάσεις για τη Λειτουργία των Κατασκηνώσεων Προδρόμου (Απριλίου - Νοεμβρίου 2024)

Διαγωνισμοί – Δημόσιες Συμβάσεις για τη Λειτουργία των Κατασκηνώσεων Προδρόμου (Απριλίου - Νοεμβρίου 2024)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) έχει προκηρύξει τρεις διαγωνισμούς που αφορούν τη λειτουργία των κατασκηνώσεων του στο χωριό Πρόδρομος. Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στις οποίες μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα των Διαγωνισμών, για όσους από εσάς επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση:

 

(α) Διαγωνισμός 21-24: Αγορά υπηρεσιών για τις ανάγκες της κατασκήνωσης Προδρόμου για το 2024.

 

Οι ανάγκες αφορούν τις ακόλουθες θέσεις:

(α) Μάγειρα/Μαγείρισσα,

(β) Βοηθού Μάγειρα/Μαγείρισσα,

(γ) Βοηθού Κουζίνας - Καθαριστή/Καθαρίστριας και

(δ) Νυχτοφύλακα

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Μέχρι 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση εγγράφων διαγωνισμού:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6705701 

 

(β) Διαγωνισμός 22-24: Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της κατασκήνωσης Προδρόμου για το 2024

 

Οι ανάγκες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

(α) Είδη παντοπωλείου

(β) Φθαρτά (λαχανικά – φρούτα)

(γ) Γαλακτοκομικά προϊόντα

(δ) Είδη κρεοπωλείου

(ε) Είδη αρτοποιείου

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι 3 Απριλίου 2024 και ώρα 1:00 μ.μ.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση εγγράφων διαγωνισμού:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6743516

 

(γ) Διαγωνισμός 23-24: Μεταφορά και διακίνηση μαθητών/τριών και συνοδών για τα προγράμματα της κατασκήνωσης Προδρόμου για το 2024

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι 2 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση εγγράφων διαγωνισμού:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6736119

 

2.            Πληροφορίες – Διευκρινίσεις

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Κατασκηνώσεων στα τηλέφωνα 22800904/905. Επίσημα ερωτήματα υποβάλλονται μόνο μέσω της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.

Παρακαλώ όπως κοινοποιήσετε τη διενέργεια των πιο πάνω διαγωνισμών σε πιθανούς/νές ενδιαφερόμενους/νες κατοίκους ή/και αποδήμους της κοινότητας σας. 

 

Σας ευχαριστούμε.