Διάσκεψη για την Επικουρικότητα

Δελτίο Τύπου Δήμου Δερύνειας
Διάσκεψη για την Επικουρικότητα

Διάσκεψη για την Επικουρικότητα

«Οι τοπικές αρχές διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση, τις ευαισθησίες και την ικανότητα να προωθούν τα αιτήματα των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς».  Αυτή την εισαγωγική τοποθέτηση έκανε ο Δήμαρχος Δερύνειας και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στην 10η διάσκεψη για την επικουρικότητα που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου στην πόλη Βαλένθια της Ισπανίας.

Ο Δήμαρχος Δερύνειας επεσήμανε ότι ο όρος «επικουρικότητα» είναι πολύπλοκος και θα πρέπει να εμπεριέχει την άσκηση πολιτικής από κάτω προς τα πάνω, από τον λαό προς την ανώτερη βαθμίδα των κεντρικών κρατών και των ευρωπαϊκών θεσμών.  «Ως τοπικές κυβερνήσεις δεν χρειαζόμαστε τον συνεχή και αυστηρό έλεγχο του κεντρικού κράτους και των ευρωπαϊκών θεσμών γιατί εμείς έχουμε το κράτος δικαίου, τη χρηστή διοίκηση, την εφαρμογή της νομοθεσίας, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στα κοινά ψηλά στις προτεραιότητες μας» τόνισε ο Δήμαρχος Δερύνειας.

Ο Άντρος Καραγιάννης συμμετείχε επίσης στη δημόσια συζήτηση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι νέοι στις περιφέρειες τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.  Ο διάλογος με τους νέους ανέδειξε ότι το στεγαστικό πρόβλημα, η Υγεία, η Εκπαίδευση, η εύκολη πρόσβαση στα αστικά κέντρα, η ψηφιακή προσβασιμότητα και η Οικονομική Ανάπτυξη είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ευρώπη που κατοικούν στις αγροτικές περιοχές και μακριά από τα αστικά κέντρα.