Διαχείριση και εκμετάλλευση κυλικείων των σχολείων

Διαχείριση και εκμετάλλευση κυλικείων των σχολείων

Διαχείριση και εκμετάλλευση κυλικείων των σχολείων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Γιάννου Κρανιδιώτη 2,

Τ.θ. 36006

5385 ΔΕΡΥΝΕΙΑ

Tηλ.: 23 812030

Φαξ:  23 812031

e.mail: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Εφορεία Δερύνειας ζητά προσφορές για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των κυλικείων των πιο κάτω σχολείων της:

  1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α
  2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β
  3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ «ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ-ΣΩΤΗΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν όρους από το σύστημα E-PROCUREMENT. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφοράς της Σχολικής Εφορείας Δερύνειας το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 9/5/2022 και ώρα 09.00πμ.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις:

Τηλ: 23812030

Δερύνεια 19/4/2022