Δημοσίευση της Νέας Δήλωσης Πολιτικής στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων

Δελτίο Τύπου 16.7.2020
Δημοσίευση της Νέας Δήλωσης Πολιτικής στις περιοχές των  Βρετανικών Βάσεων

Δημοσίευση της Νέας Δήλωσης Πολιτικής στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων

Ο Δήμος Δερύνειας αφού μελέτησε με προσοχή το προσχέδιο της Δήλωσης Πολιτικής για τις Βρετανικές Βάσεις, τους πολεοδομικούς χάρτες και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που δημοσιεύτηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την απόρριψη όλων των προτάσεων/εισηγήσεων που υπόβαλε για τη δημιουργία κάποιας μορφής ανάπτυξης στην περιοχή Στροβίλια που εμπίπτει εντός των ορίων του Δήμου Δερύνειας.

Δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στον κόσμο μας για την αρνητική στάση των Βρετανικών Βάσεων, για οποιαδήποτε αλλαγή και προώθηση της ανάπτυξης στην περιοχή μας.  Γιατί αφέθηκαν να υπάρχουν ελπίδες στον κόσμο και εμείς ως αρμόδια τοπική αρχή, παρόλο που γνωρίζαμε τις αρχικές προθέσεις των εκπροσώπων των Βρετανικών Βάσεων, να σπαταλούμε ατέλειωτες εργατοώρες και πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για άλλους σκοπούς;  

Οι λιγοστοί κάτοικοι της περιοχής έχουν παραμείνει για ακόμα μια φορά εκτεθειμένοι χωρίς καμιά εξασφάλιση για το τι μέλλει γενέσθαι στην περιοχή τους, ενώ η ακριτική Δερύνεια αδικείται για ακόμη μια φορά.

Η Δήλωση Πολιτικής που θα έπρεπε να παίζει τον ρόλο του ρυθμιστή της ανάπτυξης έχει καθορίσει ολόκληρη την περιοχή στα όρια του Δήμου μας σαν ύπαιθρο και γεωργική γη με περιοριστικά μέτρα.  Το μόνο ουσιαστικό επίτευγμα που διασφαλίστηκε στην περιοχή είναι η κατοχύρωση της μεγάλης στρατιωτικής περιοχής.  Σ’ αυτή την περιοχή υπάρχουν πολλαπλά ραντάρ που θεωρούμε ότι είναι επιζήμια για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικότερα.

Ο Δήμος Δερύνειας διατηρεί το δικαίωμα του να υποβάλει όλες τις κατά νόμο ενστάσεις για να διασφαλίσει τα δικαιώματα και την ευημερία των δημοτών του.

Για το πιο πάνω θέμα έχουν σταλεί σχετικές επιστολές σ’ όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, στους αρμόδιους φορείς και στον Πολιτικό Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.