Διορισμός Επιθεωρητών για την πάταξη της παράνομης απόρριψης σκουπιδιών στους Δήμους

Δελτίο Τύπου 2.6.2020
Διορισμός Επιθεωρητών για την πάταξη της παράνομης απόρριψης  σκουπιδιών στους Δήμους

Διορισμός Επιθεωρητών για την πάταξη της παράνομης απόρριψης σκουπιδιών στους Δήμους

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει διορίσει σε όλους τους ελεύθερους Δήμους της Κύπρου, Επιθεωρητές για την πάταξη της ανεξέλεγκτης απόρριψης και συσσώρευσης σκουπιδιών σε δρόμους, οικόπεδα και χωράφια. Στον Δήμο Δερύνειας έχουν διοριστεί δύο άτομα από το εργατικό προσωπικό και καλούνται οι δημότες να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια ώστε να παταχτεί το φαινόμενο της παράνομης απόρριψης άχρηστων υλικών και να απολαμβάνουν όλοι ένα όμορφο και καθαρότερο περιβάλλον. Σε περιπτώσεις παράνομων απορρίψεων υλικών, είτε από φυσικά πρόσωπα είτε από εταιρείες, οι Επιθεωρητές θα εκδίδουν σχετικά πρόστιμα που κυμαίνονται μεταξύ €200 – €1.000.
Στόχος όλων μας: Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας