Εγγραφές για το Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο Κοκκινοχωρίων για τη νέα σχολική χρονιά 2022 – 2023

Εγγραφές για το Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο Κοκκινοχωρίων για τη νέα σχολική χρονιά 2022 – 2023

Εγγραφές για το Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο Κοκκινοχωρίων για τη νέα σχολική χρονιά 2022 – 2023

Σας ενημερώνουμε ότι,

«Γίνονται εγγραφές για το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ για τη νέα σχολική χρονιά 2022 – 2023.  Η φοίτηση στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο  δίνει τη δυνατότητα για μια νέα αρχή στη μόρφωση, για άτομα τα οποία δεν έχουν αποφοιτήσει από σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης.  Για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλ. 23828360».