Εγγραφές μελών στην Παιδική Δημοτική Χορωδία

Εγγραφές μελών στην Παιδική Δημοτική Χορωδία

Εγγραφές μελών στην Παιδική Δημοτική Χορωδία

Η Παιδική Δημοτική Χορωδία Δερύνειας δέχεται εγγραφές νέων μελών.

Για πληροφορίες στη Μαέστρο της Παιδικής Χορωδίας Αθηνά Λιανού τηλ. 99471774.