Εγγραφές στα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων του Υ.Π.Α.Ν

Εγγραφές στα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων του Υ.Π.Α.Ν

Εγγραφές στα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων του Υ.Π.Α.Ν

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εγγραφές στα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων του Υ.Π.Α.Ν. Πληροφορείστε ότι το θεματολόγιο και το ωρολόγιο πρόγραμμα των Επιμορφωτικών Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, για τη σχολική χρονιά 2023-2024, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων σε  ηλεκτρονική μορφή (www.moec.gov.cy/epimorfotika).

Οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2023 και τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2023. Παρακαλείστε όπως υποβάλετε έγκαιρα τη δήλωση εγγραφής σας, για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού.