Εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός και νεολαία

Άρθρο του Δημάρχου Δερύνειας κ. Άντρου Καραγιάννη
Εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός και νεολαία

Εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός και νεολαία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ) αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τη νεολαία με στόχο τη διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα πολιτιστικά, αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης και περιφέρειάς τους.  Οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη, πρόθεση αλλά και έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή και εμπλοκή στα κοινά δρώμενα μέσω του διαλόγου και της προσωπικής προσέγγισης.  Η ενεργή δράση των νέων σε αυτή την περίπτωση βοηθά στην πολιτικοποίησή τους αλλά και στον επακόλουθο περιορισμό της αδιαφορίας των νέων ανθρώπων όσον αφορά ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά θέματα.  Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που στις χώρες εκείνες, όπου οι νέοι είναι ενεργοί και δραστήριοι πολίτες με έντονη εμπλοκή στην κοινωνία, τα ποσοστά της αποχής τους από τις εκλογές είναι αρκετά χαμηλά.

Σίγουρα όμως για να ασχοληθούν οι νέοι με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την παιδεία, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.  Αρχικά θα πρέπει οι νέοι να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και να μην βασίζονται στη συνεισφορά και οικονομική στήριξη των γονέων τους.  Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο, καθώς αρκετοί νέοι σήμερα βρίσκονται στην ανεργία ή εργοδοτούνται με το καθεστώς της ημιαπασχόλησης, αδυνατώντας να απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα αλλά και τη σιγουριά που τους προσφέρει μια μόνιμη θέση εργασίας.  Η αλληλεγγύη αποτελεί επίσης ύψιστη προτεραιότητα μεταξύ των νέων ανθρώπων, όπως και η καταπολέμηση της εσωτερικής μετανάστευσης από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές.  Τρανταχτό παράδειγμα περιοχής που επικεντρώνεται με αποτελεσματικό τρόπο σε αυτή την προτεραιότητα αποτελεί η περιφέρεια της Λομβαρδίας στην Ιταλία, όπου προωθείται με επιτυχία η υποστήριξη του αθλητισμού ως μέσου προώθησης της αλληλεγγύης και περιορισμού της μετανάστευσης.

Είναι εύλογο η νεολαία να απασχολείται συνεχώς με κοινωνικά ζητήματα που αφορούν το αβέβαιο μέλλον της λόγω των δημογραφικών αλλαγών, των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού, των ψευδών ειδήσεων, του λαϊκισμού, του ρατσισμού, φαινόμενων δηλαδή που επιβλήθηκαν στους χώρους εργασίας αλλά και στην κοινωνική ζωή όχι μόνο των νέων αλλά γενικότερα όλων των πολιτών.  Οι νέοι είναι γνώστες των πραγματικών κινδύνων, όπως αναφέρθηκε στην ΕΕτΠ, της κοινωνικής φτώχειας, του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. Βέβαια αναφέρθηκε ακόμη ότι οι νέοι, οι οποίοι είναι λιγότερο ενεργοί πολίτες, έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και βρίσκονται σε δυσμενή θέση όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό τους.

Ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα της Ε.Ε. που στοχεύει στην κοινωνικοποίηση των νέων και στην ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία, είναι το Erasmus, το οποίο εφαρμόζεται τα τελευταία 30 χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία σε αρκετούς νέους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να αποκτήσουν εκπαιδευτικές, γλωσσικές εμπειρίες και γνώσεις, να εργαστούν αλλά και να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά εκτός της χώρας τους και εντός της Ε.Ε.  Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus αναμένεται να φτάσει τα €30 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2021-2027, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 12 εκατομμύρια συμμετέχοντες να το αξιοποιήσουν.

Μέσω της νέας πρωτοβουλίας «DiscoverEU» (Ανακαλύπτω την Ε.Ε.) νέοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν πρεσβευτές της χώρας τους, ταξιδεύοντας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., γνωρίζοντας και ανακαλύπτοντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα.  Πόλεις και περιφέρειες μπορούν να αξιοποιήσουν μέρος των €16 εκατομμυρίων από τον προϋπολογισμό του προγράμματος, φιλοξενώντας νέους ευρωπαίους, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες, μαθήματα εκμάθησης γλωσσών και άλλες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Εκτός από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, απαιτείται ωστόσο να ευαισθητοποιηθούν και οι ίδιες οι αρχές μίας χώρας.  Προφανώς για να είναι δημιουργικοί και παραγωγικοί οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι, χρειάζεται να υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές, όπως βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι τεχνών και συνεδριακά κέντρα.  Δυστυχώς η Ε.Ε. μέσω του αρμόδιου Επιτρόπου για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, ξεκαθάρισε στα μέλη της ΕΕτΠ, ότι στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να δώσει το πράσινο φως για να συγχρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα μέσω των περιφερειακών ταμείων ή των ταμείων συνοχής, καθιστώντας έτσι, οικονομικά δυσκολότερο το έργο των δήμων, αφού θα πρέπει να απευθυνόμαστε συνεχώς στο κεντρικό κράτος για στήριξη και οικονομική βοήθεια.

Άντρος Γ. Καραγιάννης

Δήμαρχος Δερύνειας