Ενημερωτικά φυλλάδια για τα συμπτώματα λοίμωξης από τον κορωνοϊό covid-19 μεταφρασμένα στις ακόλουθες γλώσσες