Ενημερωτικά φυλλάδια για τα συμπτώματα λοίμωξης από τον κορωνοϊό covid-19 μεταφρασμένα στις ακόλουθες γλώσσες

Ενημερωτικά φυλλάδια για τα συμπτώματα λοίμωξης από τον κορωνοϊό covid-19 μεταφρασμένα στις ακόλουθες γλώσσες

Ενημερωτικά φυλλάδια για τα συμπτώματα λοίμωξης από τον κορωνοϊό covid-19 μεταφρασμένα στις ακόλουθες γλώσσες

To Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει ετοιμάσει ενημερωτικά φυλλάδια για τα συμπτώματα λοίμωξης από τον κορωνοϊό covid-19 μεταφρασμένα στις ακόλουθες γλώσσες:

English, French, Arabic, Somali, Kurmanji, Urdu, Bengali, Turkish, Persian, Sorani, Hindi, Vietnamese, Georgian, Filipino