Ένταξη Δήμου Δερύνειας στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών

Δελτίο Τύπου 21.6.2019
Ένταξη Δήμου Δερύνειας στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών

Ένταξη Δήμου Δερύνειας στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών

Οι τεράστιες προσπάθειες του ακριτικού και ημικατεχόμενου Δήμου Δερύνειας για ένταξη του στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ακριτικών Περιοχών έχουν επιφέρει καρπούς, αφού ολόκληρη η περιοχή του Δήμου Δερύνειας έχει ενταχτεί στο εν λόγω σχέδιο.

Το Σχέδιο αφορά παροχή οικονομικής ενίσχυσης για κατοίκηση σε Δήμους που γειτνιάζουν με τη Γραμμή Αντιπαράθεσης και ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης με κατώτατο όριο τις €20.000, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.  Η οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγοράς νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται στη βάση εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για περαιτέρω πληροφορίες.

Το Σχέδιο ισχύει από τον Ιούλιο του 2019.