Επιδιόρθωση του Υποστρώματος και Ολική Επάλειψη των οδών Ομονοίας και Καλυθιών

Δελτίο Τύπου 2.4.2021
Επιδιόρθωση του Υποστρώματος και Ολική Επάλειψη  των οδών Ομονοίας και Καλυθιών

Επιδιόρθωση του Υποστρώματος και Ολική Επάλειψη των οδών Ομονοίας και Καλυθιών

Η έναρξη των εργασιών του έργου προγραμματίστηκε στις 19.10.2020 με διάστημα αποπεράτωσης τους, σύμφωνα με το Συμβόλαιο, στις 19.2.2021.

Κατά την εκτέλεση του έργου παρουσιάστηκε καθυστέρηση 37 εργάσιμων ημερών και ταλαιπωρία των δημοτών.  Ο Δήμος Δερύνειας ενημερώνει το κοινό για τις αναγκαίες εργασίες που προέκυψαν κατά το στάδιο των εκσκαφών και στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση στην αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών στο έργο.

  1. Κατά το στάδιο της εκσκαφής στην οδό Ομονοίας εντοπίστηκε το δίκτυο της Cyta το οποίο όπως διαφάνηκε στη συνέχεια δεν ήταν τοποθετημένο στο σωστό βάθος. Η ανάγκη προστασίας των καλωδίων αυτών καθώς και τοποθέτησής τους στη σωστή υψομετρική θέση ήταν επιβεβλημένη με αποτέλεσμα να απαιτηθεί επιπλέον χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών.
  2. Η εκτέλεση των εργασιών εντός της χειμερινής περιόδου 2020 – 2021 οδήγησε σε καθυστέρηση 5 εργάσιμων ημερών λόγω του βροχερού καιρού.
  3. Από τις βροχοπτώσεις προκλήθηκε υποχώρηση του εδάφους στις θέσεις των σκαμμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ). Απαιτήθηκε η προσεκτική αφαίρεση των υφιστάμενων χωμάτων πάνω από τον αγωγό και η τοποθέτηση και η συμπύκνωση άλλων κατάλληλων χωμάτων για επιδιόρθωση του προβλήματος. Για τις εργασίες αποκατάστασης χρειαστήκαν 10 επιπλέον εργάσιμες ημέρες.
  4. Κατά το στάδιο της συμπύκνωσης των υλικών υποθεμελίου του δρόμου της οδού Ομονοίας υπήρχε συνεχώς αστοχία του αγωγού ύδρευσης του Δήμου Δερύνειας με αποτέλεσμα να προκύψει η ανάγκη αντικατάστασης του υφιστάμενου αγωγού με νέο. Για την ολοκλήρωση των επιπρόσθετων εργασιών απαιτήθηκε χρονικό διάστημα 17 επιπλέον εργάσιμων ημερών.

Η νέα ημερομηνία που καθορίζεται σαν ημερομηνία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών είναι η 16 Απριλίου 2021. 

Ο Δήμος Δερύνειας απολογείται για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για τη συνεργασία.