Τρόποι επικοινωνίας με το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων Αμμοχώστου

Τρόποι επικοινωνίας με το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων Αμμοχώστου

Τρόποι επικοινωνίας με το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων Αμμοχώστου

Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων Αμμοχώστου έχει δημιουργήσει σελίδα στο facebook και και το ηλεκτρονικό έντυπο αναφοράς συμβάντος.

Με αυτά τα δύο εργαλεία στοχεύουν την πιο εύκολη και άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους, σε θέματα ενημέρωσης, συντονισμού, υποβολής παραπόνων ή/και εισηγήσεων.