Εργαστήρια για απόκτηση δεξιοτήτων απασχολησιμότητας

Εργαστήρια για απόκτηση δεξιοτήτων απασχολησιμότητας

Εργαστήρια για απόκτηση δεξιοτήτων απασχολησιμότητας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των νέων για ένταξη στην αγορά εργασίας διοργανώνει εργαστήρια για απόκτηση δεξιοτήτων απασχολησιμότητας στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δραστηριότητες Memory Training Event, Συγγραφής CV, προετοιμασίας για Συνέντευξη εργασίας και εργαστήρια για ανάπτυξη και βελτίωση συγκεκριμένων Soft δεξιοτήτων: Ομαδικότητα, Αυτογνωσία και Αυτοεκτίμηση.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας, καθώς και στις καθημερινές διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Πρόγραμμα για την επαρχία Αμμοχώστου. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ