Εθελοντική Προσφορά

Ευχαριστούμε πολύ τις μαθήτριες του Γυμνασίου Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας, καθώς και τον καθηγητή κ. Φάνη Σεργίου...
Εθελοντική Προσφορά

Εθελοντική Προσφορά

Ευχαριστούμε πολύ τις μαθήτριες του Γυμνασίου Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας, καθώς και τον καθηγητή κ. Φάνη Σεργίου, για την εθελοντική βοήθεια που προσέφεραν σήμερα στο Παζαράκι της Επιτροπής Κοινωνικής Ευημερίας και Πρόνοιας του Δήμου Δερύνειας.