Γίνε εκπρόσωπος του Δήμου Δερύνειας στην Ευρώπη

Γίνε εκπρόσωπος του Δήμου Δερύνειας στην Ευρώπη

Γίνε εκπρόσωπος του Δήμου Δερύνειας στην Ευρώπη

Ο Δήμος Δερύνειας έχει λάβει πρόσκληση για το πρόγραμμα "Building Structures for Intercultural Integration in Cyprus" που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία από τις 29 Μαΐου έως την 1 Ιουνίου 2022. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Γραμματεία του Δήμου.

Το ταξίδι και το ξενοδοχείο (bed&breakfast) θα καλυφθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κάθε συμμετέχων θα λάβει ημερήσια  87,50 ευρώ για γεύματα και διάφορα έξοδα. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί με τραπεζικό έμβασμα μετά την επίσκεψη. Για να αποζημιωθούν οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν τα τραπεζικά τους στοιχεία και να συμπληρώσουν και να υπογράψουν ένα έντυπο αίτησης. Η ταξιδιωτική ασφάλιση παρέχεται επίσης από το Συμβούλιο της Ευρώπης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι προτεραιότητα θα έχουν άτομα που συμμετέχουν για πρώτη φορά και έχουν δηλώσει πρώτοι το ενδιαφέρον τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Δήμου στο 23811000.

Πρόγραμμα