Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες από το ΚΕΠΑ στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες από το ΚΕΠΑ στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες από το ΚΕΠΑ στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες από το ΚΕΠΑ στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν τη διεξαγωγή προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα προγράμματα διοργανώνονται στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Για την περίοδο που ακολουθεί έχουν προγραμματιστεί τα πιο κάτω προγράμματα κατάρτισης:

A/A

Tίτλος προγράμματος

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Διάρκεια (ώρες)

Χώρος Διεξαγωγής

1

Χρήσιμες Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

AIWEB6

25/09-02/10/2023

15

Διαδικτυακά

2

Βασικές Γνώσεις στη χρήση Έξυπνου Κινητού για άτομα 55 χρονών και άνω

AN55FAM55

26/09-11/10/2023

30

Xenion Education
Παραλίμνι

3

Χρήσιμες Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

AIWEB7

13/10-20/10/23

15

Διαδικτυακά

4

Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για άτομα 55 χρονών και άνω

WIN55WEB51

09/10-20/10/23

30

Διαδικτυακά

5

Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για άτομα 55 χρονών και άνω

WIN55FAM52

13/10-07/11/23

30

Xenion Education
Παραλίμνι

Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και προσφέρονται δωρεάν.

Για περεταίρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22806196.