ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Δήμος Δερύνειας ανακοινώνει ότι παρατείνει την ημερομηνία υποβολής Δηλώσεων Ενδιαφέροντος για αγορά Υπηρεσιών Συντονιστή Εργατικού Προσωπικού μέχρι την 23 η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 3:00
μ.μ. Οι Δηλώσεις Ενδιαφέροντος πρέπει να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Δήμου Δερύνειας έναντι απόδειξης παραλαβής.