Κενή Θέση Εργασίας στο Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλλων

Οδηγός Σκυβαλλοφόρου οχήματος
Κενή Θέση Εργασίας στο Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλλων

Κενή Θέση Εργασίας στο Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλλων

Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Ενός οδηγού Σκυβαλλοφόρου οχήματος

Για έντυπα αιτήσεων και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλ.23 200943 .

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ( Πιστοποιητικό Υγείας, Πιστοποιητικό Καθαρού Ποινικού Μητρώου και επαγγελματική άδεια οδηγού φορτηγού οχήματος ), πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2020 στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, οδός Σωτήρας 71, Τ.Κ.5286, ή Τ.Θ.33130, 5311 Παραλίμνι.