Καλούνται οι δημότες όπως φροντίσουν να κλαδέψουν τα φυτά που βρίσκονται γύρω από τον υδρομετρητή

Καλούνται οι δημότες όπως φροντίσουν να κλαδέψουν τα φυτά που βρίσκονται γύρω από τον υδρομετρητή

Καλούνται οι δημότες όπως φροντίσουν να κλαδέψουν τα φυτά που βρίσκονται γύρω από τον υδρομετρητή

Έχει παρατηρηθεί ότι κατά την καταγραφή της ένδειξης του υδρομετρητή από την υπηρεσία του Δήμου κάθε τρίμηνο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στον υδρομετρητή.

Καλούνται οι δημότες όπως φροντίσουν να κλαδέψουν τα φυτά που βρίσκονται γύρω από τον υδρομετρητή, για να διευκολύνουν το έργο των υπαλλήλων.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και κατανόηση.