Καθαρισμός οικοπέδων στον Δήμο Δερύνειας

Καθαρισμός οικοπέδων στον Δήμο Δερύνειας

Καθαρισμός οικοπέδων στον Δήμο Δερύνειας

Ο Δήμος Δερύνειας αναφερόμενος στον Περί Δήμων Νόμο, Άρθρα 91, 92 και 93, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες (ή εκπροσώπους) οικοπέδων ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται μέσα στην Οικιστική, Βιομηχανική ή Βιοτεχνική Ζώνη του Δήμου, καθώς και τους ιδιοκτήτες χωραφιών των οποίων τα τεμάχια εφάπτονται οικιών, άλλων οικοδομών ή συνορεύουν με τις πιο πάνω Ζώνες, όπως προβούν ΑΜΕΣΑ στον πλήρη καθαρισμό τους.  Επισημαίνεται ότι τα τεμάχια θα πρέπει να καθαρίζονται ικανοποιητικά σε όλη την έκταση και την περίμετρο τους.  Η εγκατάλειψη μικροσωρών αχρήστων ή ο διασκορπισμός και η μεταφορά τους σε γειτονικά τεμάχια δεν αποτελεί ικανοποιητικό καθαρισμό.

Ο Δήμος Δερύνειας καλεί όλους τους επηρεαζόμενους όπως συνεργαστούν για τη διατήρηση της καθαριότητας και καλής εμφάνισης της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου.  Ο ικανοποιητικός καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί ένα επιπρόσθετο μέτρο για την εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιών και του περιορισμού των τρωκτικών.