Γίνε εκπρόσωπος του Δήμου Δερύνειας στην Ευρώπη

Γίνε εκπρόσωπος του Δήμου Δερύνειας στην Ευρώπη

Γίνε εκπρόσωπος του Δήμου Δερύνειας στην Ευρώπη

Ο Δήμος Δερύνειας έχει λάβει πρόσκληση για το πρόγραμμα KNOTS, που θα πραγματοποιηθεί από 27 Ιουνίου 2019 μέχρι 1 Ιουλίου 2019 στην πόλη Herrera Del Duque της Ισπανίας. Η πρόσκληση απευθύνεται σε 2 άτομα. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Γραμματεία του Δήμου μέχρι την Τρίτη 21.5.2019 και ώρα 3:00μ.μ. προσκομίζοντας το ταξιδιωτικό τους έγγραφο και €50 έναντι του εισιτηρίου. Το αεροπορικό εισιτήριο θα είναι και η μοναδική οικονομική τους υποχρέωση.  Σε περίπτωση ακύρωσης το ποσό των €50 δεν επιστρέφεται.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι προτεραιότητα θα έχουν άτομα που συμμετέχουν για πρώτη φορά και έχουν δηλώσει πρώτοι το ενδιαφέρον τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Δήμου στο 23811000.