Μειώσεις δικαιωμάτων/τελών σε επιχειρήσεις

Δελτίο Τύπου 16.6.2020
Μειώσεις δικαιωμάτων/τελών σε επιχειρήσεις

Μειώσεις δικαιωμάτων/τελών σε επιχειρήσεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δερύνειας αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρία του, μετά και την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων για παραχώρηση ομοιόμορφων μειώσεων σε δικαιώματα και τέλη από τους Δήμους, όπως για το έτος 2020 παραχωρηθούν εκπτώσεις σε όλα τα επαγγελματικά υποστατικά που η λειτουργία τους έχει επηρεαστεί από τα διατάγματα που εκδόθηκαν από τον Υπουργό Υγείας σύμφωνα με τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.

Αναλυτικότερα θα παραχωρηθούν εκπτώσεις στη φορολογία επαγγέλματος και στο τέλος καθαριότητας ποσοστού από 15% μέχρι 35% ανάλογα με την περίοδο επηρεασμού της λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την μη επιβολή οποιωνδήποτε αυξήσεων στο Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας, στα τέλη καθαριότητας για τα οικιστικά υποστατικά και στα τέλη άδειας λειτουργίας επαγγελματικών υποστατικών.