Νέα Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο αγροτών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Νέα Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο αγροτών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Νέα Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο αγροτών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Το τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι θα εξακολουθήσει να δέχεται αιτήσεις, για τη χορήγηση βεβαίωσης για παροχή υπηρεσιών Αγροτουρισμού, άσκηση Παραδοσιακού Επαγγέλματος ή/και απόκτηση εισοδημάτων από την παραγωγή Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων μέχρι τις 15/02/2019.

Για την εγγραφή στο μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων από 01/07/2018 μέχρι 28/02/2019.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ