Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων: Δωρεάν ανιχνευτικός έλεγχος για νοητική υγεία

Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων: Δωρεάν ανιχνευτικός έλεγχος για νοητική υγεία

Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων: Δωρεάν ανιχνευτικός έλεγχος για νοητική υγεία

Η Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων (NEUROAGE) είναι η πρώτη παγκύπρια διαχρονική μελέτη που αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες ενηλίκων. Στόχος της είναι να διερευνήσει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη νοητική υγεία. Στο πλαίσιο του προγράμματος NEUROAGE-e, το οποίο αποτελεί επέκταση της Νευρογνωστικής Μελέτης Ενηλίκων, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν σύντομοι ανιχνευτικοί έλεγχοι για νοητική υγεία σε περίπου 3,000 ενήλικες άνω των 60 ετών σε όλη την Κύπρο. Τι περιλαμβάνει ο ανιχνευτικός έλεγχος για τη νοητική υγεία; Ο ανιχνευτικός έλεγχος διαρκεί γύρω στα 30 λεπτά και πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου. Περιλαμβάνει σύντομο έλεγχο μνήμης και ακοής, καθώς και ερωτήσεις που αφορούν στη διάθεση, τη διατροφή και τη σωματική υγεία. Πριν από τον έλεγχο και αφότου δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τα ατομα που συμμετέχουν δίνουν συγκατάθεση. Ποιο είναι το όφελος από τη συμμετοχή; Ο ανιχνευτικός έλεγχος για νοητική υγεία θα μας επιτρέψει να καθορίσουμε κατά πόσο ένα άτομο χρειάζεται να διερευνήσει περαιτέρω τυχόν δυσκολίες που παρουσιάζονται στους πιο πάνω τομείς. Κάθε άτομο που συμμετέχει, θα ενημερώνεται ανάλογα. Σε μετέπειτα στάδιο, αριθμός ατόμων που πληρούν τα κριτήρια, θα καλεστούν να λάβουν μέρος σε πλήρη αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, γλώσσα, εκτελεστικές λειτουργίες). Η αξιολόγηση θα συμπεριλαμβάνει και ερωτήσεις που θα αφορούν στη γενική υγεία, την ποιότητα ζωής, τις ψυχοκοινωνικές λειτουργίες, και τις διατροφικές συνήθειες. Όσα άτομα συμμετέχουν, θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογούνται κάθε δυο χρόνια, ενώ θα λαμβάνουν γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα. Εάν εντοπιστεί ότι αντιμετωπίζονται δυσκολίες που απαιτούν διερεύνηση από νευρολόγο ή άλλο επαγγελματία υγείας (π.χ. ψυχολόγο) θα γίνει σχετική αναφορά στην ατομική έκθεση. Μπορώ να επιλέξω εάν θα λάβω μέρος στην έρευνα ή όχι; Η συμμετοχή στην έρευνα είναι καθαρά εθελοντική. Ακόμα κι αν ένα άτομο συμφωνήσει να συμμετέχει, μπορεί να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές. Η μελέτη έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ποιος φορέας διεξάγει την έρευνα; Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από έμπειρους ερευνητές με ερευνητική υπεύθυνη την Δρα. Φώφη Κωνσταντινίδου, Καθηγήτρια Γλωσσικών Διαταραχών και Κλινικής Νευροψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. Το πρόγραμμα NEUROAGE-e έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διακρατικό Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας(EXCELLENCE/1216/0404).

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 97882744 | 22 894437 ή στο e-mail [email protected] .

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στον ανιχνευτικό έλεγχο για τη νοητική υγεία, δηλώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη φόρμα συμμετοχής ΕΔΩ και ενα μέλος της ερευνητικής ομάδας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να διευθετήσετε ραντεβού.