ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΩΧΩΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΩΧΩΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΩΧΩΡΙΩΝ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων ενημερώνει τους επηρεαζόμενους κατοίκους ότι το δίκτυο του Αποχετευτικού Συστήματος Κοκκινοχωρίων δεν έχει ακόμα λειτουργήσει και ως εκ τούτου απαγορεύεται αυστηρά η διοχέτευση λυμάτων στους αγωγούς του δικτύου λυμάτων που έχει εγκατασταθεί στον Δήμο ή στην Κοινότητά τους.

Η διοχέτευση λυμάτων στο δίκτυο που είναι εκτός λειτουργίας δημιουργεί σηπτικές συνθήκες εντός των αγωγών, με αποτέλεσμα τη δυσοσμία αλλά και τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας των κατοίκων, ενώ πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα στους αγωγούς και στα φρεάτια.

 Οι ιδιοκτήτες των υποστατικών που διοχετεύουν τα λύματα τους στους αγωγούς του αποχετευτικού θα πρέπει άμεσα να σταματήσουν τη διοχέτευση τους και να προβούν στον απαραίτητο καθαρισμό τους.

Η διοχέτευση οικιακών λυμάτων στους αγωγούς του αποχετευτικού πριν τη λειτουργία του Αποχετευτικού Συστήματος Κοκκινοχωρίων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

 Με βάση το Άρθρο 41 του Περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων Κανονισμοί (ΚΔΠ.292/2011), κάθε πρόσωπο που βρεθεί ένοχο σε περίπτωση αδικήματος υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των €350 ή και στις δύο αυτές ποινές.