Παράταση στην τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ)
Παράταση στην τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών

Παράταση στην τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για διευκόλυνση των ιδιοκτητών/κατόχων ακινήτων, ανακοινώνει ότι έχει εγκρίνει παράταση στην τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών για το έτος 2020 η οποία λήγει στις 30.6.2021, μέχρι τις 30.9.2021.

Οι πληρωμές των τελών γίνονται από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.  Σύντομα θα ανακοινωθούν νέοι τρόποι εξόφλησης των αποχετευτικών τελών.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.