Παραχώρηση ειδικών μειώσεων στα δίδακτρα

Παραχώρηση ειδικών μειώσεων στα δίδακτρα

Παραχώρηση ειδικών μειώσεων στα δίδακτρα

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στα πλαίσια συνεργασίας με τον Δήμο Δερύνειας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ειδική μείωση στα δίδακτρα του Πανεπιστημίου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020.

  •  5 ειδικές μειώσεις ύψους €2,450 στα αρχικά δίδακτρα για οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €7,500 το χρόνο, για όλα τα χρόνια φοίτησης
  • 5 ειδικές μειώσεις ύψους €3,600 στα αρχικά δίδακτρα για οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €6,900

Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω μειώσεις διδάκτρων ισχύουν για εισδοχή τον Οκτώβριο του 2019 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής του Πανεπιστημίου. Διασαφηνίζεται ότι οι πιο πάνω υποτροφίες ισχύουν μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές και δεν μπορούν να συνδυαστούν και/ή να προστεθούν σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή υποτροφία.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 24694005 / 24694059 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 24 Ιουλίου 2019 στο Δημαρχείο Δερύνειας.