Παρέμβαση Δημάρχου Δερύνειας και Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κου Άντρου Γ. Καραγιάννη στην 15η συνεδρίαση της Επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» που πραγματοποιήθηκε στις 9.12.2022 στις Βρυξέλλες

Δελτίο Τύπου 13.12.2022
Παρέμβαση Δημάρχου Δερύνειας και Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κου Άντρου Γ. Καραγιάννη στην  15η συνεδρίαση της Επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική  αλλαγή και ενέργεια» που πραγματοποιήθηκε στις 9.12.2022  στις Βρυξέλλες

Παρέμβαση Δημάρχου Δερύνειας και Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κου Άντρου Γ. Καραγιάννη στην 15η συνεδρίαση της Επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» που πραγματοποιήθηκε στις 9.12.2022 στις Βρυξέλλες

«Κάτω τα χέρια από τα ενδημικά είδη των νησιώτικων χωρών και περιοχών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την έντονη αντίδραση του στην εισήγηση για τον περιορισμό του αριθμού των σαρκοβόρων άγριων ειδών στα δάση συγκεκριμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε ο Δήμαρχος Δερύνειας και Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στην τελευταία και πολύ σημαντική συνεδρία της Επιτροπής «Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια» για το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2023.

Πιο συγκεκριμένα ο Άντρος Γ. Καραγιάννης ζήτησε την προστασία της Βιοποικιλότητας, των απειλούμενων προς εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδιαίτερα των ενδημικών ειδών.  Θα πρέπει, τόνισε ο Δήμαρχος Δερύνειας, να δούμε τους ακριβείς λόγους που αναγκάζουν διάφορα είδη να εγκαταλείψουν τον φυσικό τους χώρο ή να μετακινηθούν προς τις οικιστικές περιοχές, όπως η ανθρώπινη παρέμβαση, η αποψίλωση των δασών για χρήση του ξύλου ως καύσιμη ύλη, αλλά και η ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος Δερύνειας πρότεινε την άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στη συζήτηση της Γνωμοδότησης για το Νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποκατάσταση της φύσης, εστιάζοντας στην προστασία των απειλούμενων προς εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας, ιδιαίτερα στις νησιώτικες χώρες και περιοχές τα οποία αποτελούν φυσικό πλούτο της οικείας τοπικής, περιφερειακής και εθνικής περιοχής και την απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.