Παρέμβαση Δημάρχου Δερύνειας στη συζήτηση της 136ης Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Δελτίο Τύπου
Παρέμβαση Δημάρχου Δερύνειας στη συζήτηση της 136ης Συνόδου της Ολομέλειας  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Παρέμβαση Δημάρχου Δερύνειας στη συζήτηση της 136ης Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Την εισήγηση όπως αποφευχθούν οι περικοπές στα Ταμεία Συνοχής, Αλληλεγγύης και Αγροτικής Πολιτικής, κατάθεσε ο Δήμαρχος Δερύνειας κος Άντρος Γ. Καραγιάννης στον αρμόδιο Επίτροπο Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων κ. Guenther Oettinger, στη συζήτηση του θέματος «Εξελίξεις στις Διοργανικές Διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027».

Ο Δήμαρχος Δερύνειας και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ζήτησε επίσης τη στήριξη των απομακρυσμένων, υποανάπτυκτων και ιδιαίτερα των αγροτικών περιοχών.  Ο πρωτογενής τομέας, συνέχισε, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων, αν τους προσφερθούν τα απαραίτητα κίνητρα.

Στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, επεσήμανε ο κος Καραγιάννης, δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, πλούσιων και φτωχών χωρών, μικρών και μεγάλων κρατών.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, τόνισε ότι αυτή οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από όλα τα κράτη μέλη και γι’ αυτό παρατηρείται το φαινόμενο της δημιουργίας «Κλιματικών Προσφύγων».

Η 136η Σύνοδος της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πραγματοποιήθηκε από τις 7 – 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.