Πόρισμα κατα περιοχή εκτίμηση ζημιών από ανομβρία σε σιτηρά και ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά του Δήμου Δερύνειας