Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και Δημαρχου και ΔΣ του Δήμου Δερύνειας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και Δημαρχου και ΔΣ του Δήμου Δερύνειας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και Δημαρχου και ΔΣ του Δήμου Δερύνειας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου και ΔΣ του Δήμου Δερύνειας και του Υπουργού Εσωτερικών .  Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και οι Βουλευτές Αμμοχώστου κ. Χριστάκης Τζιοβάνης, κ. Γιώργος Γεωργίου και κ. Γιώργος Κάρουλας. 

Σε μια εποικοδομητική συζήτηση ο Υπουργός κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες των Δήμων Δερύνειας και Σωτήρας και την αναγκαιότητα επίλυσης σοβαρών προβλημάτων που αφορούν και την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου, αποφάσισε όπως συμπεριλάβει στο ολικό κόστος του έργου «Βελτίωση δρόμου Δερύνειας – Σωτήρας» και το κόστος αντικατάστασης του αγωγού υδατοπρομήθειας από αμίαντο, καθώς επίσης και το κόστος που αφορά την τελική όδευση των ομβρίων υδάτων, προωθώντας με τον τρόπο αυτό, τη σύνδεση της ενδοχώρας με την τουριστική περιοχή.

Επίσης στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα του οδικού δικτύου της Δερύνειας, μετά τη διεκπεραίωση του έργου του αποχετευτικού, το Τοπικό Σχέδιο, η Αίθουσα Πολιτισμού και η Λαϊκή Αγορά.

Ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε όλους τους παρευρισκόμενους ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει τον Δήμο Δερύνειας στο πλαίσιο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Κράτος για την επόμενη τριετία.