Πρακτική άσκηση στο Εξωτερικό

Πρόγραμμα EURODYSSEE
Πρακτική άσκηση στο Εξωτερικό

Πρακτική άσκηση στο Εξωτερικό

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Εργασίας και σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος EURODYSSEE δίνει την ευκαιρία σε νέους 18-32 ετών να αποκτήσουν εργασιακή πείρα (occupational/vocational training) για περίοδο 4-7 μηνών) σε μία από τις περιοχές-μέλη του προγράμματος EURODYSSEE. Διαβάστε το  ενημερωτικό φυλλάδιο