Πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών κατά τις ημέρες των εορτών του Πάσχα