ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΘΕΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΘΕΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΘΕΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης εργασίας Νηπιαγωγού στο Κοινοτικό τμήμα Α, του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Δερύνειας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023.


• Απαιτούμενα Προσόντα σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας Νηπιαγωγού (Σ.Υ. 43/2008)
1. Πτυχίο Προσχολικής εκπαίδευσης.
2. Γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
3. Άριστη γνώση της ανάπτυξης του παιδιού.
4. Υπομονή, καλή διάθεση, ομαδικό πνεύμα και ευχάριστος χαρακτήρας.
5. Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.


• Πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να προσκομιστούν σε περίπτωση πρόσληψης:
o Αντίγραφο ταυτότητας
o Αντίγραφο πτυχίου και όλων των συναφών πιστοποιητικών
o Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
o Πιστοποιητικό μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για σεξουαλικά
αδικήματα σε βάρος παιδιών
o Πιστοποιητικό υγείας για μεταδοτικές ασθένειες
o Πιστοποιητικό υγείας για χειριστές τροφίμων


• Καθήκοντα:
1. Ετοιμασία μηνιαίου προγραμματισμού
2. Διδασκαλία και επιτήρηση παιδιών 3 – 4 ετών
3. Βοήθεια στα τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους


Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Εναλλακτικά, μπορούν να αποταθούν τηλεφωνικώς στο 23811966