Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάπλαση και ανακαίνιση του πρώην κτηρίου πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης στην οδό Παναγιώτη Πασχάλη 29, σε Βιβλιοθήκη και Αίθουσα Μελέτης Δήμου Δερύνειας «Αδάμ Αδάμαντος»

Δελτίο Τύπου 27.12.2022
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάπλαση και ανακαίνιση του πρώην κτηρίου πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης στην οδό Παναγιώτη Πασχάλη 29, σε Βιβλιοθήκη και Αίθουσα Μελέτης Δήμου  Δερύνειας «Αδάμ Αδάμαντος»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάπλαση και ανακαίνιση του πρώην κτηρίου πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης στην οδό Παναγιώτη Πασχάλη 29, σε Βιβλιοθήκη και Αίθουσα Μελέτης Δήμου Δερύνειας «Αδάμ Αδάμαντος»

   Ο Δήμος Δερύνειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρυχθεί Διαγωνισμός για την ανάπλαση και ανακαίνιση του πρώην κτηρίου πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης στην οδό Παναγιώτη Πασχάλη 29, σε Βιβλιοθήκη και Αίθουσα Μελέτης Δήμου Δερύνειας «Αδάμ Αδάμαντος».

   Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο «Θάλασσας και Αλιείας».

   Η παραλαβή εγγράφων και η υποβολή προσφοράς θα γίνεται μέσω του συστήματος eprocurement (www.eprocurement.gov.cy) μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2023.