Πρόσκληση - Προσωπικό εστίασης ευρύτερης περιοχής χριστουγεννιάτικων χωριών 2022 στην Ελ. Αμμόχωστο

εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, ξενοδοχεία
Πρόσκληση - Προσωπικό εστίασης  ευρύτερης περιοχής χριστουγεννιάτικων χωριών 2022 στην Ελ. Αμμόχωστο

Πρόσκληση - Προσωπικό εστίασης ευρύτερης περιοχής χριστουγεννιάτικων χωριών 2022 στην Ελ. Αμμόχωστο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 2022

Τα δύο πιο κάτω τρίωρα σεμινάρια που προσφέρει το Υφυπουργείο Τουρισμού δωρεάν είναι υποχρεωτικά για το προσωπικό των επισιτιστικών μονάδων σε ακτίνα 15χλμ από το Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1:
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»

Απευθύνεται σε: όλα τα μέλη του τμήματος τροφίμων και ποτών της επισιτιστικής επιχείρησης καθώς και το εποπτικό και το διευθυντικό προσωπικό της.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

•        Θα έχουν βασική γνώση για τη φιλοξενία και τους χώρους, τον βασικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουν κατά το σερβίρισμα
•        Θα εκπαιδευτούν στο θέμα της οργάνωσης του εστιατορίου, μπαρ, Χριστουγεννιάτικου περίπτερου
•        Θα καταρτιστούν στην επαγγελματική προσωπική εμφάνιση και υγιεινή των μελών του προσωπικού σερβιρίσματος
•        Θα εφοδιαστούν με τις σωστές τεχνικές και διαδικασία σερβιρίσματος φαγητών και ποτών
•        Θα βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2:
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ «ΚΑΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

Απευθύνεται σε: όλους τους χειριστές τροφίμων, αποθηκάριους, σερβιτόρους, διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό τμήματος τροφίμων και ποτών.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

•        Θα έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση στο αντικείμενο της Υγιεινής των Τροφίμων.
•        Θα γνωρίζουν πως να προστατεύουν τα παραγόμενα εδέσματα, τους φιλοξενούμενους και τους εαυτούς τους από μια πιθανή τροφική δηλητηρίαση.
•        Να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις των κανονισμών του νόμου «Κανονισμός (ΕΚ) Αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004  για την Υγιεινή                 των Τροφίμων».