Πρόσθετα μέτρα Δημαρχείου λόγω πανδημίας

Πρόσθετα μέτρα Δημαρχείου λόγω πανδημίας

Πρόσθετα μέτρα Δημαρχείου λόγω πανδημίας

Ο Δήμος Δερύνειας πληροφορεί το κοινό ότι λόγω των νέων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία και λόγω του περιορισμένου χώρου που διαθέτει στα γραφεία του, είναι υποχρεωμένος να λάβει πρόσθετα μέτρα, τόσο για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων όσο και για τη δημόσια υγεία των δημοτών, επισκεπτών.

  • Στο ταμείο του Δήμου μπορεί να εξυπηρετείται μόνο 1 ΑΤΟΜΟ κάθε φορά.
  • Καλείται το κοινό όπως περιορίσει, όσο γίνεται, την εξυπηρέτηση του στο ταμείο και να χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα για διεκπεραίωση συναλλαγών, υποβολή εισηγήσεων, παραπόνων κ.ά.
  • Προτεραιότητα εξυπηρέτησης θα δίδεται σε άτομα άνω των 65 χρονών και άτομα με αναπηρίες από τις 8:00π.μ. – 9:00π.μ. και 1:00μ.μ. – 2:00μ.μ.
  • Επισκέψεις στα υπόλοιπα γραφεία θα πραγματοποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και με διευθέτηση ραντεβού. Το προσωπικό του Δήμου είναι στη διάθεση του κοινού για συνεχή τηλεφωνική εξυπηρέτηση με ασφάλεια.
  • Στην είσοδο του Δημαρχείου υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τοποθέτηση εγγράφων, αιτήσεων, τιμολογίων κ.ά. για ευκολότερη εξυπηρέτηση.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.