Ρύθμιση της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών

Ρύθμιση της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών

Ρύθμιση της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών

Οι Λαϊκές Αγορές ή τα Παζάρια όπως ήταν γνωστά σε παλαιότερες εποχές αποτελούν σήμερα έναν χώρο προώθησης των παραδοσιακών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. Τα προσφερόμενα με βάση τη σχετική Νομοθεσία προϊόντα πρέπει να παράγονται από τους ιδίους τους παραγωγούς ή να προμηθεύονται μόνο από παραγωγούς, να προσφέρονται φρέσκα και σε προσιτές τιμές στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές των Λαϊκών Αγορών, αξίζει να σημειωθεί ότι οι χώροι των υπαίθριων Λαϊκών Αγορών εξελίσσονται σε σημεία συνάθροισης, κοινωνικού διαλόγου και κοινωνικοποίησης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, μετατρέπονται δηλαδή σε ένα είδος πολύβουης κοινωνίας, όπου ευνοούνται οι διαπροσωπικές σχέσεις και η ανθρώπινη επικοινωνία.  

Βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν κατάλληλες υποδομές.  Άρα για να προσφέρουν οι τοπικές αρχές ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες μιας Λαϊκής Αγοράς, θα πρέπει αυτή πρωτίστως να στεγάζεται σε κατάλληλα υποστατικά, κάτω από τα οποία τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές θα προστατεύονται από τον ήλιο, τη βροχή, τον αέρα, τη σκόνη και την υγρασία.

Δυστυχώς όμως τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, αφού επηρεάζουν τόσο την παραγωγή προϊόντων όσο και την προμήθειά τους στις Αγορές, από τη στιγμή που κάποια προϊόντα παρουσιάζουν έλλειψη ή δεν αρκούν για όλους τους καταναλωτές.   

Αποδεχόμενο την ανάγκη υποστήριξης του θεσμού των Λαϊκών Αγορών, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εισήγαγε τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των τοπικών αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων και προχώρησε σε διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου», έτσι, ώστε να αναβαθμιστεί αυτός ο θεσμός, ο οποίος προβάλλει την ιστορία της Κύπρου και στηρίζει τον πρωτογενή τομέα.  Άλλωστε στόχος των διαχειριστών των Λαϊκών Αγορών, δηλαδή των τοπικών αρχών, είναι η απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας αυτών ακριβώς των Αγορών, για να δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να εξυπηρετείται καλύτερα, ποιοτικότερα και πιο οικονομικά.

Στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Δερύνειας αρκετοί παραγωγοί πωλούν τα προϊόντα τους, τα οποία μάζεψαν μόλις πριν φτάσουν στον χώρο διάθεσής τους, μέσα σε λίγες ώρες και αφού ξεπουλήσουν, είτε μεταβαίνουν στα χωράφια για επαναπρομήθεια προϊόντων είτε, εάν αυτά έχουν εξαντληθεί, αποχωρούν.  Γι’ αυτό τον λόγο οι τοπικές αρχές ζητούν επίμονα όπως το ωράριο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ρυθμίζεται από την εκάστοτε τοπική αρχή. Ζητούμε επίσης τη βελτίωση των υποστατικών των χώρων των Λαϊκών Αγορών, για να προσφέρουμε ασφάλεια αλλά και προστασία από τις καιρικές συνθήκες, τόσο των ιδίων των παραγωγών και των καταναλωτών όσο και των προϊόντων τους.

Ως διαχειριστές των Λαϊκών Αγορών απαιτούμε επιπρόσθετα την άσκηση ελέγχων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, έτσι ώστε να προστατεύουμε τους παραγωγούς και τους καταναλωτές από τη διάθεση εισαγόμενων προϊόντων, τα οποία αναμειγνύονται συνήθως με τα ντόπια, αλλά και για να διασφαλίσουμε καλύτερους τρόπους υγιεινής φροντίδας.  Οι παραγωγοί θα πρέπει και οι ίδιοι με τη σειρά τους να επιδιώκουν τη συνεχή επιμόρφωση, ενώ από την άλλη οι καταναλωτές θα πρέπει να συγκρίνουν τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων πριν να προχωρήσουν στην αγορά τους.  

Οι Λαϊκές Αγορές έχουν καταστεί πλέον θεσμός στην Κύπρο, αφού αυτές αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας, προωθώντας τον πρωτογενή τομέα και προσφέροντας εργασία σε νέους ανθρώπους.  Εμείς οφείλουμε να οργανώνουμε και να επιτυγχάνουμε τη λειτουργία των εν λόγω αγορών στη βάση της σχετικής Νομοθεσίας, σεβόμενοι πάντα τους ανθρώπους που φέρνουν φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα απευθείας στο πιάτο μας, αλλά και αυτούς που τα προμηθεύονται, τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ανάγκη την υγιεινή και παραδοσιακή διατροφή.

 

Άντρος Γ. Καραγιάννης

Δήμαρχος Δερύνειας