Σεμινάρια για την Ιστορiα και τον Πολιτισμό της Κύπρου και εκδρομές σε μουσεία.

Σεμινάρια για την Ιστορiα και τον Πολιτισμό της Κύπρου και εκδρομές σε μουσεία.

Σεμινάρια για την Ιστορiα και τον Πολιτισμό της Κύπρου και εκδρομές σε μουσεία.

 

                                                                                                                                                                                         

O Δήμος Δερύνειας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Μωσαϊκό Πολιτισμών» διοργανώνει δύο σεμινάρια/εργαστήρια (2 ώρες το κάθε ένα) για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Κύπρου και δύο εκπαιδευτικές εκδρομές (4 ώρες η κάθε μια), με ξεναγήσεις σε μουσεία και άλλα αξιοθέατα της περιοχής.

Τα πιο πάνω εντάσσονται στο πλαίσιο της Δράσης «Μέτρα Ένταξης από Τοπικές Κοινότητες / ΜΚΟ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Στις πιο πάνω δράσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή υπήκοοι Τρίτων Χωρών, αφού συμπληρώσουν την αίτηση και υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Στους συμμετέχοντες θα παραχωρηθεί δωρεάν tablet με το πέρας των σεμιναρίων και των εκδρομών.

Οι αιτήσεις να υποβληθούν στην Γραμματεία του Δήμου Δερύνειας με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018.

Βρείτε την φόρμα συμμετοχής ΕΔΩ.

                                                                                                                    Δήμος Δερύνειας

Λεωφόρος Αμμοχώστου 26

Τ.Θ.: 36001

Δερύνεια

5380, Κύπρος

Τ: +357 23 811 000

Φ: +357 23 825 550

E: [email protected]